• Blagoslov obnovljene slike Bogorodice s Djetetom, sv. Mihovilom i sv. Nikolom
Blagoslov obnovljene slike Bogorodice s Djetetom, sv. Mihovilom i sv. Nikolom
  • Uvođenje novih ministranata u službu
Uvođenje novih ministranata u službu
  • Posjet župnog Odbora za Caritas Biskupijskom Caritasu Dubrovačke biskupije
Posjet župnog Odbora za Caritas Biskupijskom Caritasu Dubrovačke biskupije
  • Kanonska vizitacija 2018.
Kanonska vizitacija 2018.