• Uvođenje novih ministranata u službu
Uvođenje novih ministranata u službu
  • Posjet župnog Odbora za Caritas Biskupijskom Caritasu Dubrovačke biskupije
Posjet župnog Odbora za Caritas Biskupijskom Caritasu Dubrovačke biskupije
  • Kanonska vizitacija 2018.
Kanonska vizitacija 2018.