ODREDBE BISKUPA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE U VEZI SA SPRJEČAVANJEM ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

Svjesni sadašnjih zahtjevnih okolnosti, a kao dionici odgovornosti za zdravlje i
život vjernika i drugih građana, te u skladu s najnovijim mjerama Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, mi,
biskupi Hrvatske biskupske konferencije, donosimo privremene mjere koje stupaju na
snagu u petak, 20. ožujka 2020. i traju do drugačije odluke.

1. Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje stanovništva,
sve se svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke pobožnosti, župna slavlja i
drugi događaji i svi sastanci otkazuju do daljnjega, kako unutar zatvorenih prostora tako
i na otvorenim prostorima.


2. Svećenici neka slave svetu misu bez sudjelovanja zajednice, a u skladu s
odredbama Rimskoga misala upotrijebit će se oblik „Reda mise bez naroda“. Neka
istodobno žarko ustraju u molitvi Časoslova i razmatranju, prinoseći prošnje za Božji
narod i sav svijet.


3. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj oslobađaju obveze
sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi. Neka vjernici ovu obvezu zamjene
molitvom, postom, dobrim djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim sudjelovanjem u
prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih
elektroničkih sredstava. Neka se tijekom prijenosa euharistijskog slavlja posebno združe
primanjem duhovne pričesti.


4. Potrebno je vjernicima, napose djeci, mladima i obiteljima posredstvom
elektroničkih medija omogućiti pristup katehetskim i drugim duhovnim sadržajima. O
tome, neka po odredbi dijecezanskih biskupa, skrbe katehetski uredi ili druga tijela i
službe koje su na pomoć župnicima u njihovu pastoralnom djelovanju.


5. Neka crkve za vrijeme trajanja epidemije budu otvorene isključivo pod
sljedećim uvjetima:
a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez
simptoma akutne plućne bolesti;
b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše deset osoba pazeći pritom da
razmak između osoba bude barem 2 metra;
c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno otvorena vrata, uz mjere pojačane
higijene i svakodnevnog čišćenja.


6. Slavlje sakramenta ispovijedi i bolesničkoga pomazanja ne može se slaviti do
daljnjega, osim u smrtnoj pogibelji.


7. Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih
i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija. Pokojnici će biti sprovedeni i

pokopani u prisutnosti najbliže rodbine, a mise za pokojne bit će slavljene nakon
ukidanja ovih mjera.


8. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i
drugim sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju
infekcija.


9. Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni
do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isključivo telefonom ili
elektroničkom poštom.


10. Katolički vrtići, škole i druge odgojno-obrazovne i dobrotvorne ustanove
dužne su slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.


11. U crkvenim ustanovama u kojima živi više osoba, kao što su svećenički
domovi, redovničke kuće, sjemeništa, neka se ograniče izlasci i kontakti s posjetiteljima
izvana.


Svećenici i ostali pastoralni djelatnici neka objave ove upute u župnim
časopisima, oglasnim pločama ili na web-stranicama.
Podsjećamo vjernike da nam je svima kršćanska dužnost posvjedočiti solidarnost
i učiniti sve da bi se spriječilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u prigodu da, unatoč
ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. Rim
12,12).
Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenog vremena, a
molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda i drugih hrvatskih građana u ovom
izazovnom vremenu neka bude ustrajna.
Moleći zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja bolesnih, u Gospodinu vas
pozdravljamo.